O2 อำนาจหน้าที่และพื้นที่รับผิดชอบ

อำนาจหน้าที่ของสถานีตำรวจนครบาลมักกะสัน

อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565

อำนาจหน้าที่ของตำแหน่งในสถานีตำรวจ

คำสั่ง 537

อำนาจหน้าที่ส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

อำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวน

พื้นที่รับผิดชอบ

อำนาจหน้าที่ของสถานีตำรวจนครบาลมักกะสัน