ประกาศ สถานีตำรวจนครบาลมักกะสัน

เรื่อง การขายทอดตลาดรถยนต์ของกลาง สถานีตำรวจนครบาลมักกะสัน มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดรถยนต์กระบะ