king10-min
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ของ สถานีตำรวจนครบาลมักกะสัน ที่ตั้ง เลขที 3 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-3193000
1 พ.ต.อ.อุรัมพร

พ.ต.อ.อุรัมพร ขุนเดชสัมฤทธิ์
ผกก.สน.มักกะสัน

ภารกิจผู้บังคับบัญชา

ผกก.ประชาสัมพันธ์ การประเมิน EIT สำหรับประชาชนที่มาติดต่อราชการ

ผกก.สน.มักกะสัน ประชาสัมพันธ์แบบการประเมิน (EIT) ให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ จุดบริการประชาชน ว

อ่านต่อ >

ผกก.ประชุมข้าราชการตำรวจ กิจกรรมการประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2567

ผกก.สน.มักกะสัน ประชุมชี้แจงแจ้งนโยบายในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคร

อ่านต่อ >

ข่าวประชาสัมพันธ์

วีดีโอที่น่าสนใจ

หลอกให้กู้เงิน เอ๊ะ มันโกงยังไงนะ?

หนี-ซ่อน-สู้ วิธีการเอาชีวิตรอดจากเหตุกราดยิง ( ACTIVE SHOOTER )

ปีใหม่นี้ มีสติ มีน้ำใจ ไม่ประมาท เคารพกฎจราจร เพื่อความปลอดภัยของทุกคน

โครงการ เพชรบุรี สมาร์ท เซฟตี้โซน 4.0 สถานีตำรวจนครบาลมักกะสัน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

สถานีตำรวจนครบาลมักกะสัน
ขอเชิญชวนผู้มารับบริการ / ผู้มาติดต่อสถานีตำรวจ ร่วมจัดทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)2024
สำหรับนำไปพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของสถานีตำรวจ
-คุณภาพการดำเนินงาน
-ประสิทธิภาพการสื่อสาร
-การปรับปรุงระบบการทำงาน