ผกก.ประชาสัมพันธ์ การประเมิน EIT สำหรับประชาชนที่มาติดต่อราชการ

ผกก.สน.มักกะสัน ประชาสัมพันธ์แบบการประเมิน (EIT) ให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ จุดบริการประชาชน ว

ผกก.ประชุมข้าราชการตำรวจ กิจกรรมการประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2567

ผกก.สน.มักกะสัน ประชุมชี้แจงแจ้งนโยบายในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคร

พ.ต.อ.อุรัมพร ขุนเดชสัมฤทธิ์ ผกก.สน.มักกะสัน ออกตรวจเยี่ยมชุมชน

วันที่ 4 มกราคม 2567 เวลา 15.00 น. พ.ต.อ.อุรัมพร ขุนเดชสัมฤทธิ์ ผกก.สน.มักกะสัน พร้อมด้วยพ.ต.ท.ปิติน