king10-min
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ของ สถานีตำรวจนครบาลมักกะสัน กองบังคับการตำรวจนครบาล1 กองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ภารกิจผู้บังคับบัญชา

ข่าวประชาสัมพันธ์/จัดซื้อจัดจ้าง

วีดีโอที่น่าสนใจ

ปีใหม่นี้ มีสติ มีน้ำใจ ไม่ประมาท เคารพกฎจราจร เพื่อความปลอดภัยของทุกคน

หลอกให้กู้เงิน เอ๊ะ มันโกงยังไงนะ?

หนี-ซ่อน-สู้ วิธีการเอาชีวิตรอดจากเหตุกราดยิง ( ACTIVE SHOOTER )

โครงการ เพชรบุรี สมาร์ท เซฟตี้โซน 4.0 สถานีตำรวจนครบาลมักกะสัน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

แบบประเมินสำหรับประชาชนที่ติดต่อราชการที่ สถานีตำรวจ

แบบประเมินสำหรับข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลมักกะสัน

มาตรฐาน ITA

ข้อมูลพื้นฐาน

การบริหาร

การบริหารเงินงบประมาณ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การส่งเสริมความโปร่งใส

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

ติดต่อ facebook สน.มักกะสัน