ข่าวประชาสัมพันธ์

21 ม.ค. 65

มักกะสัน1,มักกะสัน2 มอบนโนบายและซ้อมแผนเผซิญเหตุ กรณีบุคคลวิกลจริตทำร้ายร่างกายบุคคลทั่วไปโดยมีมักกะสัน2-1,2-0และสายตรวจร่วมฝึกซ้อม

29 ธ.ค. 64

เปิดโครงการ "สมาร์ทเซฟตี้โซน" ระยะที่ 2 ยกระดับความปลอดภัยยุค 4.0 จากความสำเร็จของโครงการ #สมาร์ทเซฟตี้โซน 4.0 ระยะที่ 1 ใน 15 พื้นที่สถานีนำร่อง มาสู่การขยายพื้นที่ปลอดภัยไปสู่ 100 สถานีในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ในขณะนี้ #สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมแล้วที่จะนำทุกท่านไปสู่โครงการ สมาร์ทเซฟตี้โซน 4.0 ระยะที่ 2 เพื่อร่วมการสร้างเมืองไทยเป็น #ปีแห่งความปลอดภัย 2565 จึงขอเชิญทุกท่าน ร่วมรับชมผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ ได้ที่ Facebook Police TV by UCI Media ในวันที่ 15 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป 👉🏻

8 ธ.ค. 64

พ.ต.อ.จรินทร์ ลำลึก ผกก.สน.มักกะสัน มอบหมายให้ข้าราชการตำรวจจิตอาสา จัดกิจกรรมจิตอาสาอาสา รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนขับขี่ปลอดภัย ดื่มไม่ขับ ร่วมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กฎจราจร และป้องกันโควิดในช่วงเทศกาลปีใหม่

7 ธ.ค. 64

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทางของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปข.ตร.) โดย พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร./ผอ.ศปข.ตร. ได้แถลงผลการปฏิบัติการปราบปรามการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องในภาพรวม ศปข.ตร. โดยได้จัดทำคลิปวีดีโอผลงานในการแก้ไขปัญหาการแข่งรถในทางที่ผ่านมา อย่างต่อเนื่อง จริงจัง ยั่งยืนในทุกมิติ เพื่อคืนเด็กที่มีพฤติกรรมเสี่ยงกลับคืนสู่สังคม​ และหากพบเบาะแสการแข่งรถในทาง การขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย หรือความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถแจ้งมายัง ศปข.ตร. ที่สายด่วน 1599 หรือ 191 หรือสามารถส่งคลิปวีดีโอพยานหลักฐาน เช่น วีดีโอจากกล้องติดหน้ารถยนต์ เป็นต้น มาได้ที่ทางเพจเฟซบุ๊ก "ศูนย์โซเชียลมีเดีย ศปก.ตร." ได้ตลอด 24 ชม. โดยจะมีเงินรางวัล 3,000 บาท ให้กับผู้แจ้งในกรณีที่มีการจับกุมได้

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

15 ก.ย.63

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจเข้ายื่นข้อเสนอ การจ้างจัดทําโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติโดยวิธีคัดเลือก

ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง

17 พ.ค.64

การขออนุญาตตั้งสถานบริการในท้องที่กรุงเทพมหานคร

1 ก.พ.64

แนวทางการปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์ ต่อศาสนิกชนศาสนาต่างๆ

ข่าวรับสมัคร

25 มี.ค.64

รับสมัครข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเป็นชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2564 จำนวน 400 อัตรา บช.ศ. (ที่เป็นข้าราชการตำรวจอยู่แล้ว)รับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้มีวุฒิปริญญาตรีนิติศาสตร์ เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2564 กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม (สายงานสอบสวน)

25 พ..ย.64

รับสมัครบุคคลภายนอก เป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 2 จำนวน 6,599 อัตรา (นสต.)ภ.1, ภ.2, ภ.3, ภ.4, ภ.5, ภ.6, ภ.7, ภ.8, ภ.9 และ บช.น.รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 2

25 มี.ค.64

รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2564 จำนวน 200 อัตราสพฐ.ตร.รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2564 (กลุ่มงานเทคนิค)

25 มี.ค.64

รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2564 จำนวน 200 อัตราสพฐ.ตร.รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2564 (กลุ่มงานเทคนิค)