O17 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

หากไม่ได้รับความเป็นธรรมในการติดต่อราชการ หรือพบเห็นการกระทำผิดกฎหมายสามารถแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนการทุจริต ได้ที่นี่

1. ยื่นข้อร้องเรียนการทุจริต ผ่านกล่องรับแจ้งเรื่องร้องเรียน บริเวณหน้าสถานีตำรวจ

2. ยื่นเรื่องร้องเรียนการทุจริต กับ ผู้กำกับการสถานีโดยตรง ที่ห้อง 301 ชั้น 3 สถานีตำรวจนครบาลมักกะสัน

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ของสถานีตำรวจนครบาลมักกะสัน