ผกก.ประชาสัมพันธ์ การประเมิน EIT สำหรับประชาชนที่มาติดต่อราชการ

ผกก.สน.มักกะสัน ประชาสัมพันธ์แบบการประเมิน (EIT) ให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการ

ณ จุดบริการประชาชน

วันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2567 เวลา 14.00 น. พ.ต.อ.อุรัมพร ขุนเดชสัมฤทธิ์ ผกก.สน.มักกะสัน ประชาสัมพันธ์แบบการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ให้กับประชน ที่มาติดต่อราชการ ณ จุดบริการประชาชน ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ของ สน.มักกะสัน