ผกก.ประชุมข้าราชการตำรวจ กิจกรรมการประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2567

ผกก.สน.มักกะสัน ประชุมชี้แจงแจ้งนโยบายในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (INTERGRITY & TRANSPARENCY ASSESSMENT: ITA) 

 

วันจันทร์ ที่ 15 มกกราคม พ.ศ.2567 เวลา 13.30 น. พ.ต.อ.อุรัมพร ขุนเดชสัมฤทธิ์ ผกก.สน.มักกะสัน พร้อมด้วย พ.ต.ท.ปิตินันท์ แก้วดวงเทียน รอง ผกก.ป.สน.มักกะสัน,พ.ต.ท.ประจักษ์ พงษ์ปรีชา รอง ผกก.(สอบสวน) สน.มักกะสันพ.ต.ท.ชนะชัย ศิริ รอง ผกก.(สอบสวน) สน.มักกะสัน,พ.ต.ท.ธนาธิป จิตราคนี รอง ผกก.สส.สน.มักกะสัน, พ.ต.ท.เวนิด ตอสกุล รอง ผกก.จร.สน.มักกะสัน และเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด สน.มักกะสัน ทุกนาย เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงเตรียมความความพร้อม เกี่ยวกับการการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) และ ประกาศนโยบายการต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Police) และนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) และ เน้นย้ำในการปฏิบัติหน้าที่ให้อยู่ในระเบียบวินัยรักษาจรรยาบรรณของตำรวจไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายและการทุจริตต่อหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่รับสินบน ไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่