ตรวจเยี่ยมผู้ใต้บังคับบัญชา

วันที่ 23 มีนาคม 2567 👮🏻‍♂️ พ.ต.อ.อุรัมพร ขุนเดชสัมฤทธิ์ ผกก.สน.มักกะสัน พร้อมด้วย พ.ต.ท.ณัฎฐเดช อยู่นุช สว.อก.สน.มักกะสัน ออกตรวจเยี่ยม และสำรวจอาคารบ้านพักอิสระ (แฟลตตำรวจ) สน.มักกะสัน ได้สอบถามถึงความเป็นอยู่ของข้าราชการในสังกัด สน.มักกะสัน พร้อมทั้งเริ่มจัดระเบียบการเข้าพักอาศัยเพื่อตรวจดูความเป็นอยู่ สวัสดิการพักอาศัยของตำรวจ สน.มักกะสัน พร้อมทั้งปรับปรุง ป้ายชื่อผู้พักอาศัยให้เป็นระเบียบปัจจุบัน ตามนโยบาย ผู้บังคับบัญชา