วันนี้ 5พ.ค.65 เวลา 15.30 น.
พ.ต.อ.จรินทร์ ลำลึก ผกก.สน.มักกะสัน ได้มอบรางวัล ผลการปฏิบัติในระบบ police 4.0 ออกตรวจพื้นที่ ในรอบเดือน เม.ย. 65 3 ลำดับแรก
🥇ลำดับที่ 1 ด.ต.อนิรุท จิตราช ผบ.หมู่(ป.)สน.มักกะสัน จำนวน 2,000 บาท
🥈ลำดับที่ 2 ส.ต.ต.ปฐมพงศ์ สุดรัก ผบ.หมู่(ป.)สน.มักกะสัน จำนวน 1,500 บาท
🥉ลำดับที่ 3 ด.ต.ชากรี รอดหมื่นไว ผบ.หมู่ป.สน.มักกะสัน จำนวน1,000บาท
และพร้อมมอบรางวัลโครงการสายตรวจ 3 นาทีของสน.มักกะสัน กรณีเข้าระงับเหตุ ถึงที่เกิดเหตุ ภายใน 3 นาทีโดยการแจ้งผ่านระบบ 191ของวันที่ 27เม.ย.65
🎖ด.ต.บรรจง ด้วงคต ผบ.หมู่(ป.)สน.มักกะสัน
🎖ส.ต.ต.อภิสิทธ์ สินขุนทด ผบ.หมู่(ป.)สน.มักกะสัน
และพนักงานวิทยุ
🎖ด.ต.อาราม มาลีหวน ผบ.หมู่(ป.)สน.มักกะสัน
รวมจำนวน 1,500 บาท
เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ