เวลา 15.30 น. พ.ต.อ.จรินทร์ ลำลึก ผกก.สน.มักกะสัน ได้มอบเงินจำนวน 1,000 บาท แก่ด.ต.ชากรี รอดหมื่นไวผบ.หมู่ป.สน.มักกะสัน
เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ตามโครงการสายตรวจ 3 นาทีของสน.มักกะสัน กรณีเข้าระงับเหตุ ถึงที่เกิดเหตุ ภายใน 3 นาทีโดยการแจ้งผ่านระบบ police i lert u ของวันที่ 22 มี.ค.65