พ.ต.อ.จรินทร์ ลำลึก ผกก.สน.มักกะสัน ร่วมกับ คณะ กต.ตร.สน.มักกะสัน จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยะธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล แก่ข้าราชการตำรวจ สน.มักกะสัน เพื่อเป็นการพัฒนาข้าราชการตำรวจให้มีการเรียนรู้ เพื่อเกิดปัญญา เกิดความเข้าใจ ตามหลักของศาสนา และสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตในสภาพสังคมปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม เพราะการเป็นข้าราชการตำรวจที่ดีนั้นจำเป็นจะต้องเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมประกอบในการทำงานเพื่อให้ประชาชนเกิดความศรัทธาและเชื่อมั่นต่อตัวข้าราชการตำรวจ และท้ายกิจกรรม ได้ร่วมกันมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการตำรวจในสังกัด

  • กลับหน้าหลัก