พ.ต.อ.จรินทร์ ลำลึก ผกก.สน.มักกะสัน ออกตรวจเยี่ยมชุมชน

วันนี้ (8 ก.พ.66) เวลา 15.00 น.

พ.ต.อ.จรินทร์ ลำลึก ผกก.สน.มักกะสัน

พร้อมด้วย
พ.ต.ท.สุชาติ เกษา สวป.สน.มักกะสัน
นำข้าราชการตำรวจสายตรวจ และ เจ้าหน้าที่ ตชส. สน.มักกะสัน

ตรวจเยี่ยมพบปะประชาชน ชุมชนโรงปูน ตามโครงการ 1 ตำรวจ 1 ชุมชน
เพื่อสอบถามปัญหาของชุมชน พร้อม ประชาสัมพันธ์สติ๊กเกอร์แจ้งเบาะแสยาเสพพร้อมทั้งติดสติ๊กเกอร์ เพื่อให้ประชาชนแจ้งเบาะแสอาชญากรรมและยาเสพติด โดยผ่าน QR code ตามนโยบาย พร้อมแนะนำขั้นตอนการแจ้งให้แก่ประชาชน และได้มอบซองผ้าป่า ในการหาเบาะแสข้อมูลยาเสพติด / ผู้ติดยาในชุมชน