ประกาศ สถานีตำรวจนครบาลมักกะสัน

เรื่อง การขายทอดตลาดรถยนต์ของกลาง

สถานีตำรวจนครบาลมักกะสัน มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดรถยนต์กระบะยี่ห้อ อีซุซุ สีดำ เลขทะเบียน สศ 645 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีการเสนอราคาด้วยวาจา ในวันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ สถานีตำรวจนครบาลมักกะสัน เลขที่ 3 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจประสงค์เข้าสู้ราคา สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียด ได้ที่ สถานีตำรวจนครบาลมักกะสัน โดยรายละเอียดตามเอกสาร